Miksi ryhtyä isäntäperheeksi


1. Elinikäinen ystävyys
Ulkomaalaisen nuoren ottaminen omaan kotiin tuo taatusti uusia näkökulmia. Yhdessä asumisen sekä arjen tuomien ylä- ja alamäkien kautta isäntäperhe ja vaihto-oppilas oppivat tuntemaan toisensa erittäin hyvin. Ohjelman tarkoituksena onkin, että vaihto-oppilasvuoden aikana solmittu ystävyys jatkuisi läpi elämän.

2. Oppia toisesta kulttuurista
Perheen yhteiset hetket saavat kansainvälisen sävyn, vaihto-oppilaan myötä keskusteluihin tulee luontaisesti mukaan asioita vaihto-oppilaan kotimaasta. Perheenne huomaa pikku hiljaa pitävänsä myös vaihto-oppilaan kotimaata tuttuna paikkana. Mahdollinen lomamatka vaihto-oppilaan kotimaahan on antoisampi kun ymmärtää maan kulttuuria ja tapoja. Tuntuu myös mukavalta tietää, että kotiin palatessaan oma vaihto-oppilaanne vie mukanaan palan suomalaista kulttuuria ja tapaa elää.

3. Oma kulttuuri uudessa valossa
Ulkomaalainen nuori omassa perheessä avaa uusia näkökulmia Suomeen. Opastaessaan vaihto-oppilaalle suomalaista elämäntapaa, perinteitä ja arvoja tulee isäntäperhekin oppineeksi samalla omasta maastaan asioita, jota usein ei tule edes ajatelleeksi. Isäntäperheenä kannustte vaihto-oppilasta suomalaisen kulttuurin ja kielen opiskelussa. Kaksikieliset post-it laput ympäri asuntoa voivat ovat yksi merkki perheenne kansainvälisestä vuodesta kotioloissa!

4. Verkostoituminen
Toimiessaan isäntäperheenä perheenjäsenet eivät saa vain yhtä uutta ystävää ulkomailta, vaan kokonaisen verkoston. Vaihto-oppilaan kotimaan perhe ja ystävät haluavat varmasti tutustua teihin.

5. Kulttuurien välistä avoimuutta ja suvaitsevaisuutta
Ulkomaalaisen nuoren kanssa eläminen opettaa kulttuurien välistä avoimuutta ja kulttuurierojen suvaitsemista. Perheenjäsenet pääsevät oppimaan uusia ja erilaisia tapoja. Kertoessanne eteenpäin isäntäperhetoiminnasta ja vaihto-oppilaastanne edistätte kulttuurienvälistä ymmärrystä lähipiirissänne. Jutustelu vaihto-oppilaan kanssa avartaa kummasti monen sukulaisen ja ystävän maailmankuvaa!

6. Olette iso osa nuoren merkittävää vaihto-oppilaskokemusta
Vaihto-oppilaana oleminen vieraassa maassa voi olla nuorelle hänen elämänsä merkittävin kokemus. Nuori jakaa tämän kokemuksen kanssanne eikä tule ikinä unohtamaan teidän osuuttanne siinä.

7. On ilo seurata nuoren kehitystä
On innostavaa seurata vierestä nuoren taivalta Suomeen saapumisesta kotiinlähtöön. Alkuun vaihto-oppilas kohtaa uuden kielen ja kulttuurin tuomat haasteet mutta pikkuhiljaa oppii hallitsemaan molemmat. Kehitystä on ilo seurata ja se saa uskomaan siihen, ettei mikään ole mahdotonta!

8. Inspiraatiota perheelle
Kodin ovien avaaminen uudelle henkilölle innostaa usein perhettä toimimaan aktiivisemmin yhdessä ja perhesiteet lujittuvat. Mikäli oma nuori on lähdössä vaihtoon, isäntäperheenä toimiminen antaa hyvän kuvan siitä millaista vaihto-oppilasohjelmaan osallistuminen todella on. On myös palkitsevaa nähdä vaihto-oppilastoiminta isäntäperheen näkökulmasta.

9. Oma kielitaito paranee
Usein vaihto-oppilaan kanssa kommunikoidaan aluksi englanniksi. Useimmat vaihto-oppilaat haluavat oppia suomenkielen ja ajan myötä vaihto-oppilaan sanavarasto kasvaa, jolloin kommunikointi onnistuu myös suomeksi. Vaihto-oppilas opettaa varmasti mielellään isäntäperheelleen myös omaa kieltään.

10. Se on hauskaa
Arki vaihto-oppilaan kanssa tuo mukanaan hauskoja yllätyksiä; australialainen oppilas ei takuulla ole murtomaasuksia ennen nähnytkään, japanilainen hämmästelee kouluruokailua ja uusi-seelantilaisen rugbyn pelaajan ensimmäiset jalkapalloharjoitukset voivat olla mielenkiintoista katseltavaa! Vaihto-oppilas ja isäntäperhe kokevat yhdessä monia mukavia ja toisinaan haastellisiakin hetkiä. Yhdessä koettu luo pohjaa pitkälle ystävyydelle ja vaihto-oppilasajan muistot tuovat hymyn niin isäntäperheen kuin oppilaan huulille vielä vuosienkin kuluttua.

Toimi isäntäperheenä Suomessa – saat alennusta oman lapsesi vaihto-oppilavuodesta.


Annamme teille 1000 EUR alennusta oman lapsenne vaihto-oppilasmaksuista, jos perheenne ottaa lukuvuodeksi vastaan ulkomaalaisen Explorius vaihto-oppilaan. Alennus on 500 EUR jos ulkomaalainen oppilas on perheessänne yhden lukukauden. Summat hyvitetään isäntäperheen lapsen vaihto-oppilasvuoden ohjelmamaksussa. Tarjous koskee vain Exploriuksen kautta vaihto-oppilaiksi lähteviä nuoria.