Koulunkäynti Irlannissa

Irlantilaiset lukiot lukeutuvat maailman parhaimpiin. Vaihto-oppilaana Irlannissa sinulla on tilaisuus saada hyvä pohja jatko-opintoja varten missä päin maailmaa tahansa. Lukion loppukokeet hyväksytysti suorittaneet oppilaat saavat päästötodistuksen, ”Leaving Certificate”, joka hyväksytään useissa maissa sellaisenaan korkeakoulupaikkaa haettaessa.

Kouluvuosi
Kouluvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy heinäkuussa.

Irlantilainen toisen asteen koulu
Irlantilainen toisen asteen koulutus, ”Secondary School Cycle”, on jaettu kahteen tasoon, ”Junior” ja ”Senior”. Junioriluokkien oppilaat ovat 12-15 –vuotiaita. Viimeisellä junioriluokalla oppilaat osallistuvat loppukokeisiin, ja kokeista läpi päässeet saavat ”Junior Certificate”n.

Kolmevuotisen ”Senior Cycle”n ensimmäistä vuotta kutsutaan siirtymävuodeksi , ”Transition Year”. Siirtymävuoden aikana ei vielä opiskella tiukkaa tahtia ja tähän lukuvuoteen voi sisältyä myös käytännön harjoittelujaksoja. Siirtymävuoden rauhallisemman opiskelutahdin katsotaan olevan nuorille tarpeellisen ennen ”Senior Cycle”n seuraaville luokille siirtymistä. ”Senior Cycle”n kaksi viimeistä vuotta ovat vaativia, tällöin keskitytään akateemisiin opintoihin ja valmistaudutaan loppukokeita varten. Viimeisellä luokalla osallistutaan loppukokeisiin ja läpi päässeet saavat ”Leaving Certificate”n, joka on välttämätön todistus irlantilaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

Vaihto-oppilaat ovat useimmiten Senior Cyclen ensimmäisellä luokalla. ”Transition Year”in rauhallisempi opiskelutahti on vaihto-oppilaan kannalta mukava koska irlantilaisilla koulukavereilla on tällä luokalla enemmän aikaa kuin ylemmillä lukioluokilla ja ensimmäiseen lukiovuoteen sisältyy myös muutakin kuin pelkkiä akateemisia opintoja.

Kouluviikko
Irlantilaiskouluissa tavallinen luokkakoko on n. 17 oppilasta. Kouluviikko aIkaa maanantaina ja päättyy perjantaina. Koulupäivät alkavat klo 08:45 ja päättyvät 15:45.

Kouluaineet
Sekä yksityiset että valtion koulut Irlannissa noudattavat samaa, Irlannin Opetusministeriön, määräämää kansallista opintosuunnitelmaa. Pakollisia aineita ovat englanti ja matematiikka sekä iirinkieli (tämä ei ole vaihto-oppilaalle pakollinen). Näiden lisäksi opiskeltavat muut aineet oppilaat valitsevat itse.

Tavallisimpia aineita ovat:
Vieraista kielistä saksa, ranska, espanja ja italia
Kemia
Fysiikka
Biologia
Maantiede
Historia
Tekniikka
Taloustiede

Koulujen tarjoamat harrastusmahdollisuudet
Irlantilaisissa kouluissa akateemisilla opinnoilla on suuri merkitys eivätkä koulut tavanomaisesti tarjoa monia harrastusmahdollisuuksia. Jonkun verran toimintaa on tarjolla, esim. jalkapallo- tai rugby –joukkue voi olla koulussa hyvinkin aktiivinen. Taiteista, musiikista ja teatterista kiinnostuneet vaihto-oppilaat voivat saada opiskella näitä aineita tavallisen opintosuunnitelman puitteissa (esim. ”Drama” voi olla yksi englanninkielen kursseista). Tarjonta vaihtelee melkoisesti kouluittain.

Muuta
Irlannissa käytetään monissa kouluissa koulupukuja. Kaikissa kouluissa eikä kaikilla luokka-asteilla koulupuvun käyttöä vaadita, mutta koulupuku on vielä sen verran yleinen että sinunkin vaihto-oppilaana kannattaa olla varautunut siihen. Koulupukukustannus ei sisälly vaihto-oppilasohjelman hintaan.
Close
Kiitos mielenkiinnostasi Exploriuksen ohjelmia kohtaan! Vastaanotettuamme yhteystietosi lähetämme pyytämäsi materiaalit tai soitamme sinulle. Henkilötietosi säilytämme turvallisessa paikassa emmekä anna niitä kolmennelle osapuolelle. Olemalla postituslistallamme saat ajoittain tietoa tarjouksista, uutisia ja kutsuja Exploriuksen tapahtumiin. Valitse alla olevista vaihtoehdoista hyväksytkö ehdot.